Privacy Policy EU

Deze privacyverklaring is van toepassing op transacties die afkomstig zijn uit landen van de Europese Unie.

Onze Privacy Commitment

Caleen Financial Services BV (Caleen Financial Services) hecht veel waarde aan het respecteren en beschermen van uw privacy. We waarderen uw vertrouwen en willen dat u begrijpt hoe wij de persoonlijke informatie die u met ons deelt, verzamelen, beschermen, gebruiken en openbaar maken. Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u onze websites of mobiele applicaties bezoekt, contact opneemt met de klantenservice van Caleen Financial Services of op een andere manier persoonlijke informatie verstrekt op agentlocaties of online. We willen ervoor zorgen dat u op de hoogte bent van onze procedures voor het verzamelen, gebruiken, beschermen en het op andere wijze verwerken van persoonlijke informatie,. Alle informatie die over een persoon wordt opgeslagen en kan worden gebruikt om die persoon te identificeren wordt hiermee bedoeld. Deze informatie kan voor de voortdurende relatie met U worden bewaard en tevens wanneer deze informatie vereist wordt van onze klanten door de geldende wetgeving. Caleen Financial Services is financiële dienstverlener met een betaaldienstvergunning in Nederland en derhalve gebonden gedegen klantonderzoek te verrichten bij het aanbieden van onze service waaronder identificatie en verificatie van al onze klanten.

Wat we verzamelen

Caleen Financial Services slaat gegevens op die nodig zijn voor het verwerken van transacties of het leveren van overige producten en diensten. De persoonlijke gegevens die we verzamelen, zijn afhankelijk van de producten of services die u bij ons hebt aangevraagd. Persoonlijke gegevens die we verzamelen, afhankelijk van de dienst die wordt afgenomen, kunnen zijn:.

 • Persoonlijke en contact informatie – naam, geboortedatum, nationaal ID-nummer, aanspreektitel, verzend- en factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsinformatie enz.
 • Financiële informatie – uw inkomen, beroep evt., negatieve betalingsregistraties.
 • Betaalinformatie – bankgegevens, rekeningnummer, enz.
 • Informatie over de herkomst en bestemming van transacties- zoals door u als klant is doorgegeven
 • Historische informatie – uw transactiehistorie
 • Informatie over communicatie over en weer tussen jou en Caleen Financial services – hoe uw onze Diensten gebruikt, ontvangstbevestigingen wanneer we contact met uw opnemen.
 • Apparaat informatie – bijvoorbeeld het IP-adres.

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens rechtstreeks van u en / of van de partij aan de andere kant van uw transactie, bijvoorbeeld wanneer u ons vertelt waar u geld naartoe moet sturen of wie het geld zou moeten ontvangen. We kunnen ook informatie over u verzamelen van externe referentiebronnen, zoals Creditsafe, GBG, Keesing Authenic-scan en open bronnen als onderdeel van onze verificatieprocessen of anderszins in verband met uw gebruik van onze diensten. U kunt te allen tijde uw profielgegevens, zoals contactgegevens en andere bewerkbare instellingen, wijzigen. Afhankelijk van het land, kan dit in de Pay iZi online portaal of door contact met ons op te nemen.

Hoe we omgaan met uw gegevens

We gebruiken persoonlijke informatie om onze betaaldiensten aan te bieden en om uw transactie tot een goed einde te brengen, ook beheren we eventuele problemen die kunnen optreden bij het uitvoeren van de transactie, om onze duurzame klantrelatie met u beter te beheren, om goede service te garanderen, om fraude en misbruik te voorkomen en andere mogelijke verboden of illegale activiteiten.

Daarom gebruiken we de persoonlijke informatie die we hierboven hebben beschreven zoals; naam, adres, ID-informatie, geboortedatum, telefoon, e-mailadres, burgerlijke staat en beroep. De informatie wordt verzameld voor legitieme doeleinden, omdat we wettelijk verplicht zijn om eerder genoemde informatie op te vragen voor het uitvoeren van gedegen klantonderzoek. We verwerken uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om onze contractuele verplichtingen tegenover jou na te komen en in overeenstemming met wettelijke bewaartermijnen of zo lang als nodig is voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen. Wanneer we uw gegevens bewaren voor ander doeleinden dan naleving van onze contractuele verplichtingen, zoals voor anti-witwas, accountancy en solvabiliteitseisen doen we dat alleen zolang is toegestaan voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen of zolang noodzakelijk is en/of wettelijk is voorgeschreven voor het betreffende doel.

Caleen Financial Services slaat alle transactie-informatie die door Caleen Financial Services wordt gebruikt uitsluitend voor juridische doeleinden, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Neem voor meer informatie over de wettelijke vereisten contact met ons op.

Met wie delen we uw informatie

We kunnen de persoonlijke informatie, zoals hierboven beschreven, delen met onze partnerbedrijven die ondersteunende activiteiten voor ons uitvoeren (websitehosting) etc. onder separate verwerkingsovereenkomsten voor louter ondersteunende doeleinden zoals toegestaan en conform deze privacy statement.

Onze website-ondersteuning wordt gedeeld met Be Interactive BV die verantwoordelijk is voor het hosten van onze website-informatie payizi.com. Met betrekking tot onze transactiesoftware aangeboden door onze winkels en agentlocaties hebben we een samenwerking met Remitone Ltd en Moneygram International. Met alle partijen zijn afspraken gemaakt met betrekking tot deze privacyverklaring voor de bescherming van uw persoonlijke informatie.

Informatieverstrekkingen die zijn vereist door de wet en internationale verdragen. Daarnaast is er mogelijke informatieverstrekking bij samenwerking met strafrechtelijke of overheidsonderzoeken, fraudepreventie en -opsporing en reacties op een gerechtelijk bevel of dagvaarding omvatten.

Agenten van Caleen Financial Services zijn gebonden aan passende gegevensbeschermingsverplichtingen. Onze samenwerkende agenten en gelieerde ondernemingen kunnen zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. Caleen Financial Services kan deze persoonlijke informatie bekendmaken aan serviceproviders voor het verwerken van aangevraagde transacties of namens ons zakelijke ondersteuningsfuncties uitvoeren. Onze overeenkomsten met deze dienstverleners bevatten vertrouwelijkheidsbepalingen en beperkingen op het gebruik van deze informatie voor andere doeleinden. Het delen van deze informatie met partijen buiten het EER-gebied geschiedt met waarborgen conform (EU) 2016/679.

Caleen Financial Services is toegewijd om altijd uw gegevens te beschermen. Caleen neemt alle redelijkerwijs mogelijke contractuele, juridische, technische en organisatorische maatregelen om zeker te stellen dat uw gegevens veilig en met een beschermingsniveau worden behandeld dat kan worden vergeleken met en dat op zijn minst gelijk is met het niveau van bescherming dat binnen de EU/EER geldt. Als Caleen Financial Services betrokken raakt bij een fusie, overname of enige vorm van verkoop van sommige of alle activa ervan, kunnen we persoonlijke informatie aan derden bekendmaken in verband met de evaluatie van de transactie. Het overgebleven bedrijf zou toegang hebben tot persoonlijke informatie die onder deze privacyverklaring zou blijven vallen.

Keuze en toestemming

Caleen Financial Services zal de aan ons verstrekte persoonlijke informatie niet gebruiken of delen op manieren die onverenigbaar zijn met de hierboven beschreven doelstelling, zonder u hiervan op de hoogte te stellen en u een keuze te bieden zoals bepaald in de Europese AVG verordening.

Uw rechten tot inzage, correctie, verwijdering en om een klacht in te dienen

 • Recht tot inzage. Uw kunt een kopie opvragen van jouw persoonsgegevens indien uw wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben.
 • Recht op correctie. Uw hebt het recht om foutieve en/of incomplete informatie over uwzelf te corrigeren.
 • Recht op verwijdering. Uw hebt het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Let wel, omdat Caleen Financial Services een financiële betaalinstelling is en daarom verplichtingen heeft die verhinderen dat we bepaalde persoonsgegevens meteen verwijderen. Deze verplichtingen vloeien voort uit accountancy- en belastingwetten, betaaldienstregelgeving, regelgeving tegen witwassen en financieren van terrorisme, alsook consumentenwetten. In dat geval zullen we de betreffende gegevens voor gebruik blokkeren.
 • Recht om een klacht in te dienen. Uw hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.

Voor een aantal specifieke functies heeft Caleen de mogelijkheid geboden om u daarvoor af te melden (opt-out). Wij zullen uw individuele keuze altijd respecteren.

U kunt een e-mail sturen naar support@payizi.com, inloggen op onze websites en uw account (s) updaten, of een van de methoden gebruiken die worden vermeld onder "Contact Pay iZi."

Nauwkeurigheid en toegang

Caleen Financial Services wil ervoor zorgen dat de informatie die wij over u verkrijgen en gebruiken correct is voor het beoogde doel en daarom hebben wij processen om de juistheid van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, te handhaven. U kunt toegang vragen tot uw persoonlijke gegevens of ons helpen bij het bijhouden van nauwkeurige gegevens met behulp van een van de methoden die worden vermeld onder "Contact".

We zullen redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat we u toegang verlenen of u in staat stellen om correcties aan te brengen.

Dataveiligheid

Caleen Financial Services gebruikt fysieke, elektronische en procedurele beveiligingsmaatregelen om te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging van persoonlijke informatie waarover wij controle hebben. Caleen Financial Services gebruikt standaardprocedures en beveiligingsmaatregelen om dergelijke informatie te beschermen. Toegang tot persoonlijke informatie is beperkt tot werknemers en dienstverleners die toegang moeten hebben tot die informatie zoals beschreven in deze privacyverklaring, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Onze serviceproviders moeten normen naleven voor de beveiliging, verzameling, gebruik en uitwisseling van persoonlijke informatie en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Hierover zijn bindende overeenkomsten afgesloten met alle partijen.

Identiteitsdiefstal voorkomen

Caleen Financial Services hecht groot belang aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens. We zullen nooit een verzoek om persoonlijke informatie indienen of uw referentienummer voor uw geldoverdracht per fax of e-mail opvragen. Stuur alstublieft geen persoonlijke informatie zoals paspoortnummers, overheidsidentificatienummers of rekeningnummers naar Caleen Financial Services via een onbeveiligd e-mailbericht. U kunt persoonlijke vertrouwelijke informatie verzenden naar Caleen Financial Services via geposte mail of via de koppeling "Contact" op onze website.

Laat u niet misleiden door e-mails die van Caleen Financial Services lijken te komen en waarin om uw persoonlijke informatie wordt gevraagd. Als u een verdachte e-mail ontvangt waarin uw persoonlijke gegevens worden gevraagd, stuurt u de e-mail onmiddellijk door naar support@payizi.com en vermeldt u Fraude-rapportage als onderwerp.

Browsing

Wanneer u onze websites gebruikt, verzamelen wij automatisch bepaalde standaard technische informatie zoals ip- adres en browser headers. Voorbeelden van dit standaard type informatie zijn het type internetbrowser dat u gebruikt, de gevraagde bestanden en de domeinnaam en het land van waaruit u informatie opvraagt. Wij gebruiken dit soort technische informatie om onze website te verbeteren, om onze website correct te laten functioneren en om beter te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Als onderdeel van onze inspanningen om klanten tegen fraude te beschermen, wordt deze informatie ook gebruikt om gebruikers op de website te verifiëren, indien nodig.

Cookies

Sommige van onze webpagina's kunnen "cookies" bevatten of gegevens die naar uw webbrowser worden verzonden en op uw computer worden opgeslagen. "Cookies" om onze server toe te staan u te herkennen als een terugkerende webbezoeker of Caleen Financial Services-klant als u met dezelfde computer en browser terugkeert naar de website. U kunt uw webbrowser configureren om geen cookies te accepteren of om u op de hoogte te stellen als er een cookie naar u wordt verzonden; als u cookies weigert, kunt u mogelijk niet alle functionaliteiten op de website zien.

Andere websites gekoppeld aan Caleen Financial Services-websites

Caleen Financial Services is niet verantwoordelijk voor de inhoud of informatiepraktijken die worden gebruikt door andere websites die zijn gekoppeld aan of van deze website. In de meeste gevallen worden koppelingen geboden als verwijzingen naar informatie over services die nuttig kunnen zijn voor gebruikers. Deze sites worden beheerst door hun eigen privacyverklaring en u wordt verzocht om deze privacyverklaring ook te checken voordat u hen uw persoonlijke informatie verstrekt.

Wijzigen in privacyverklaring

Deze website bevat altijd de meest actuele privacyverklaring. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018

Contact opnemen met Caleen Financial Services

Als u nog vragen heeft over onze privacyverklaring, over hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt, of over hoe u uw recht op toegang, rectificatie en bezwaar uit wilt oefenen, of de van toepassing zijnde wetgeving, dan kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen per E-mail door een e-mail te sturen naar privacy@payizi.com of schriftelijk ter attentie van de Compliance Officer.

Caleen Financial Services BV
Aphroditestraat 35
5047 TW Tilburg
The Netherlands
Attn: Privacy Officer
E-mai: support@payizi.com